Sąlygos ir taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Sąlygos ir taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.memoria.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

Pirkėjas privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis bei sutikti su jomis (pažymėjus varnelę prie teiginio "Aš perskaičiau ir sutinku su Sąlygos ir taisyklės"  (6) žingsnyje.

Jeigu Pirkėjas nesutinka su šiomis taisyklėmis, tokiu atveju prašome neatlikti pirkimo – pardavimo sandorių internetinėje parduotuvėje www.memoria.lt ir nesinaudoti šios internetinės parduotuvės paslaugomis.

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravę Pirkėjai bus informuojami prisijungimo www.mamoria.lt internetinėje parduotuvėje metu ir, norėdami apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo sutikti su pakeistomis Taisyklėmis.

Internetinė parduotuvė www.memoria.lt vykdo prekybą visoje Europoje.

Pirkti www.mamoria.lt internetinėje parduotuvėje turi teisę:

 • Visi fiziniai asmenys sulaukę pilnametystės;
 • Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
 • Juridiniai asmenys.

2. Asmens duomenų apsauga

Registruojantis www.memoria.lt internetinėje parduotuvėje Pirkėjai privalo pateikti teisingą asmeninę informaciją (vardą, pavardę, el. pašto adresą). Perkant prekes Pirkėjas privalo pateikti papildomus teisingus duomenis (pilną mokėtojo adresą, pilną gavėjo adresą, telefoną, pasirinkti mokėjimo būdą. Jeigu pasirenkamas apmokėjimas kreditine kortele, Pirkėjas įveda savo kreditinės kortelės duomenis). Pirkėjas atsakingas už teisingų duomenų pateikimą.

Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregisruojama internetinėje parduotuvėje www.memoria.lt, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika. Asmens duomenys neatskleidžiami jokioms trečioms šalims (išskyrus LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu buvo įvykdyta nusikalstama veika, susijusi su konkrečių Pirkėju, ir tie duomenys reikalingi teisėsaugos pareigūnams).

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti“. Ši nuoroda yra paskutiniame apmokėjimo už prekes žingsnyje – 7 žingsnis „Patvirtinti užsakymą“.

Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma www.memoria.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.memoria.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su www.memoria.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (užpildžius prekių grąžinimo formą, kategorijoje "Klentams" kurią rasite puslapio apačioje, pasirinkus grupę "Grąžinimai") ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos.

Pirkėjo teisė atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

Taisyklių numatyta pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymo teise Pirkėjas gali pasinaudoti:

a) Pirkėjo pageidavimu be jokios svarbios priežasties arba netikus prekės dydžiui, spalvai ir pan., tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama (nenuplėštos originalios etiketės bei žymėjimai).

b) Jeigu prekė (ės) buvo brokuotos ar sugadintos transportuojant jas iki Pirkėjo.

Negrąžinamos prekės

 Vadovaujantis 2001m. birželio 29d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr.217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo " pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl šių taisyklių 14 punkte nurodytų priežasčių netenkinamas įsigijus tokias prekes:

Akmens suvenyrus ir paminklus.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų prie www.memoria.lt internetinėje parduotuvėje turimos vartotojo sąsajos. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

Pirkėjas, naudodamasis www.memoria.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų.

Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pateikimą į internetinę parduotuvę www.memoria.lt

6. Pardavėjo teisės

Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve ir/arba panaikinti Pirkėjo registraciją. Bet kokie bandymai pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui yra tiriami ir, esant reikalui, perduodami teisėsaugos institucijoms.

Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklėse aprašytą apmokėjimo už prekes būdą (apmokėjimas pavedimu), nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetine parduotuve www.memoria.lt teikiamomis paslaugomis.

Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus, kai įvykdoma nusikalstama veika, susijusi su Pirkėju, ir šie duomenys yra reikalingi teisėsaugos institucijoms.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu. Už duomenų pateikimo teisingumą atsako Pirkėjas.

Pardavėjas, dėl tam tikrų aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos ta valiuta, kurią pasirenka Pirkėjas.

Įprastoji internetinės parduotuvės kalba yra Lietuvių. Kainos nurodytos su PVM.

Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

Apmokėjimas naudojants elektronine bankininkyste

Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų:
AB bankas Hansabankas;
AB DNB Nord bankas;
AB SEB Vilniaus bankas;
AB Parex bankas;
AB Ūkio bankas;
AB Danske bankas;
AB Nordea bankas
AB bankas Snoras.


Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, perveda pinigus į www.mamoria.lt banko sąskaitą, kuri bus nurodyta Jūsų užsakyme (apmokant Pirkėjas privalo nurodyti užsakymo numerį).

Apmokėjimas banko pavedimu

Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į www.memoria.lt banko sąskaitą  ,kuri bus nurodyta Jūsų užsakyme (apmokant Pirkėjas privalo nurodyti užsakymo numerį).

Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu

Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo (perdavimo – priėmimo) metu. Pirkėjas privalo turėti tikslią pinigų sumą, kurią reikės apmokėti asmeniui už prekes ir/ar pristatymo išlaidas.

Visi užsakymai (išskyrus jeigu užsakymo apmokėjimo būdas buvo pasirinktas „Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu“) yra formuojami (ir ruošiami išsiųsti) tik gavus pilna apmokėjimą. Nuo to laiko pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

9. Prekių pristatymas

Prekių pristatymas Lietuvos teritorijoje

 • Užsakymą atsiimant artimiausiame Lietuvos pašto skyriuje, pristato AB "Lietuvos paštas" per 3-5 dienas, priklauso nuo Lietuvos regiono:
 • 6Lt , jei užsakytų prekių suma iki 150lt
 • nemokamai , jei užsakymo suma virš 150lt
 • siuntiniai siunčiami registruotu, pirmenybiniu paštu.
 • prekės, kurių pristatymo laikas nurodytas 7-14 dienų- yra preliminarus. Tokių prekių pristatymas, kartais gali užtrukti ir ilgiau.
 • Nemokamai pristatome prekes kurių svoris yra iki 3,5kg. Prekes atsiimti: Alinavos g. 7, Puoriai.

Prekes galima atsiimti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje prieš tai iš anksto susitarus.

Prekių pristatymas ES teritorijoje

 • pristatymo kaina €8 arba $9 (24Lt.)

Pristatymas į užsienį vykdomas per AB „Lietuvos paštas“, registruotu, pirmenybiniu paštu. Paprastai pristatymas į užsienį užtrunka 3-5 darbo dienas.

Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.

Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

Prekes pristato Pardavėjas arba trečia šalis, su kuria Pardavėjas turi sutartį.

Pardavėjas įsipareigoja apdoroti kiekvieną užsakymą ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.

Pardavėjas pateikia rekomendacinius prekių pristatymo terminus. Pardavėjas neįsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis rekomendacinių terminų, nes prekės pristatomos trečios šalies.

Pirkėjas supranta ir sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo rekomendacinių terminų pažeidimą, taip pat jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui priėmus prekes, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Jei prekės pristatomos paštu, Pirkėjas gavęs prekes, patikrina jų būklę, ir aptikus nekokybiška prekę ar defektą, arba prekė netinka, 48val. bėgyje praneša apie tai e-paštu: info@memoria.lt. Negavus laiško, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų atsiradusių transportuojant prekę(es), kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis atsisako pirkimo – pardavimo sutarties (jeigu prekė nėra brokuota ar sugadinta transportavimo metu), jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas, vadovaujantis aukščiau pateiktoje lentelėje nurodytais transportavimo įkainiais. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtų pinigų. Jeigu įskaitymas nepadengia viso Pardavėjo reikalavimo, t.y. Pardavėjo patirtos prekių grąžinimo išlaidos viršija grąžinamos(ų) prekės(-ių) vertę, Pirkėjas įsipareigoja per 14 dienų sumokėti Pardavėjui likusią sumą.

10. Prekių kokybės garantija

Kiekvienos www.memoria.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Prekės yra gaminamos Lietuvoje arba Importuojamos ir tik kokybiškos. Visos prekės yra naujos, niekada nenaudotos.

Visos prekės yra rankų darbo, todėl maži įskilimai (iki 10mm) yra normalus gamybinis reiškinys. Už tai prekė negaražinama ir nekleičiama.

Pirkėjas supranta, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali nevisiškai atitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių, todėl Pardavėjas už tai neatsako.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas (Lietuvoje)

Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

Taisyklių numatyta pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymo teise Pirkėjas gali pasinaudoti:

a) Pirkėjo pageidavimu be jokios svarbios priežasties arba netikus prekės dydžiui, spalvai ir pan., tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama (nenuplėštos originalios etiketės bei žymėjimai).

b) Jeigu prekė (ės) buvo brokuotos ar sugadintos transportuojant jas iki Pirkėjo.

Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos suwww.memoria.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (užpildžius prekių grąžinimo formą, kategorijoje "Klentams" kurią rasite puslapio apačioje, pasirinkus grupę "Grąžinimai") ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos.

Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

 • grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
 • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
 • prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos;
 • grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

Negrąžinamos prekės

 Vadovaujantis 2001m. birželio 29d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr.217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo " pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl šių taisyklių 14 punkte nurodytų priežasčių netenkinamas įsigijus tokias prekes:

Akmens suvenyrai ir paminklai.

Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 valandos, arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto ar Pardavėjo kurjerio paslaugomis (transportavimo kaštus apmoka pirkėjas jei prekė grąžinama pagal punktą a)).

Tuo atveju, kai prekė grąžinama prekei neesant brokuotai, be priežasties, Pirkėjui tiesiog atsisakius prekės, pasinaudojant Pirkėjo teise atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo arba užsakymo pateikimo, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.

Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, brokuota prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis prekėmis arba, Pirkėjo pageidavimu, grąžinti už prekę(es) sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(es) sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų.

Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

Prekių grąžinimas iš užsienio

Grąžinti prekes iš užsienio taip pat galite. Jeigu prekės nebuvo vartojamos (dėvimos, avimos ir pan.), nebuvo sugadintos, neprarado savo prekinės išvaizdos, nebuvo nuimtos originalios etiketės ar kiti žymėjimai - jas galite grąžinti. Pardavėjui raštu (užpildžius prekių grąžinimo formą, kategorijoje "Klentams" kurią rasite puslapio apačioje, pasirinkus grupę "Grąžinimai") ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos. Už prekių pristatymą atgal esate atsakingi Jūs. Taip pat Jums teks užmokėti už transportavimą.

12. Atsakomybė

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formose, esančiose www.memoria.lt internetinėje parduotuvėje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.memoria.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

13. Apsikeitimas informacija

Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

14. Baigiamosios nuostatos

Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

Jeigu Pirkėjas nesutinka su šiomis taisyklėmis, jis negali naudotis www.nextkid.lt internetinės parduotuvės paslaugomis.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.